Rosenmetoden

Vi människor blir formade av livet. Vår uppväxtmiljö, våra trauman, vår kärlek och besvikelse. Det som inte kan komma till uttryck eller bli mött lagras bl.a. som muskelspänningar i vår kropp. Muskelspänningar kan ge sig till uttryck genom värk, smärta, stelhet, svårighet att slappna av, sömnsvårigheter, hållningsproblematik, låg energi eller en känsla av att sitta fast i sina mönster och inte kunna ta sig vidare.

I Rosenmetoden kan du med terapeutens stöd bli påmind om var du är spänd och varför. När det som inte fått komma till uttryck får plats, kan spänningen så småningom släppa och du får tillgång till mer energi, fler möjligheter, större avslappning.

När passar Rosenmetoden inte? 

Rosenmetoden passar inte vid akut livskris, alkohol- eller narkotikamissbruk, inte heller om du använder starka psykofarmaka. Detta eftersom Rosenmetoden trots sin mjär en kraftfull behandlingsform som öppnar upp och du vid alla ovan nämnda tillstånd behöver dina spänningar för att hålla ihop.