Rosenmetoden

Vi människor blir formade av livet. Vår uppväxtmiljö, våra trauman, våra kärlekar och besvikelser. Det som inte kan komma till uttryck eller bli mött lagras bl.a. som muskelspänningar i vår kropp. Muskelspänningar kan ge sig till uttryck på många olika sätt; genom värk, smärta, stelhet, svårighet att slappna av, sömnsvårigheter, hållningsproblematik, låg energi eller en känsla av att sitta fast i sitt liv och inte kunna ta sig vidare.

I Rosenmetoden kan du med terapeutens stöd bli påmind om var du är spänd och varför. När det som inte fått komma till uttryck tidigare får plats i en trygg miljö, kan spänningen så småningom släppa och du får tillgång till mer energi, större avslappning.

Metoden kan också hjälpa dig att få större tillgång till ditt eget inre trygghetssystem, dina känslor och få ökad självmedkänsla och självinsikt och tillit till dig själv och livet.

När passar Rosenmetoden inte? 

Rosenmetoden passar inte vid akut livskris, alkohol- eller narkotikamissbruk, inte heller om du använder starka psykofarmaka. Detta eftersom Rosenmetoden trots sin varsamhet är en kraftfull behandlingsform som öppnar upp och du vid alla ovan nämnda tillstånd behöver dina spänningar för att hålla ihop.